Verive

Wat is de verpakkingsbelasting en wanneer moet ik dat betalen?

Over dit artikel

De Nederlandse overheid stimuleert recycling en het verminderen van verpakkingsafval op verschillende manieren. Een daarvan is de verpakkingsbelasting. Wat houdt deze belasting precies in en wanneer moet je dit betalen?

calender 05 jan 2024
clock 5 min
user Gijs Voskuilen

Wat is de verpakkingsbelasting? 

De verpakkingsbelasting is eigenlijk een oftewel de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen (PWMC), in 2008 ingevoerd. Het is onderdeel van een serie maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen om het afvalbeheer te verbeteren en om recyclingdoelstellingen te helpen halen. Ben je producent of importeur en breng je meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal op de Nederlandse markt, dan moet je deze belasting betalen.   

De belasting is bedoeld om de kosten voor de verwerking van verpakkingsafval te dekken. Het gaat daarbij vooral om de kosten voor het inzamelen en verwerken van materiaal, het krijgen van garanties van recyclingbedrijven dat ze de ingezamelde materialen zullen gebruiken, en ‘systeemkosten’ zoals het voorkomen van zwerfafval, monitoring en andere organisatiekosten.

Wie moet Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen?

De verpakkingsbelasting valt onder de zogenaamde ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’, waarin het principe ‘de vervuiler betaalt’ leidend is. Dit is onderdeel van de SUP-wetgeving. 

De verpakkingsbelasting wordt dan ook niet betaald door gebruikers, maar door producenten en importeurs die meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal per kalenderjaar op de markt brengen. 

Sinds 1 januari 2018 moeten ook buitenlandse ondernemers die als eerste verpakkingsproducten in Nederland aan consumenten beschikbaar stellen, deze belasting betalen.

De producent of importeur kan de partij zijn die als eerste stoffen en producten in verpakkingen ter beschikking stelt, of die van een ander instructies krijgt om op de verpakking van stoffen en producten de naam, logo's of handelsmerken van een andere partij aan te brengen. Lees voor de volledige definitie van een producent of importeur pagina 7 van het beleid van het Afvalfonds Verpakkingen.   

Packaging

Wat is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR?) 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR – Extended Producer Responsibility) is wetgeving waarin producenten verantwoordelijk worden gesteld voor de impact van de producten die ze op de markt brengen. Voor de verpakkingsbelasting betekent dit dat producenten en importeurs wettelijk verplicht zijn te betalen voor het voorkomen, inzamelen en recyclen van verpakkingen. 

In Nederland verwijst dat in de praktijk naar vier hoofdverantwoordelijkheden voor iedereen die in een jaar meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingsmaterialen op de markt brengt:

  • Meld je aan bij het Afvalfonds Verpakkingen om de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen

  • Registreer alle verpakkingen die je op de Nederlandse markt brengt

  • Voldoe aan de ‘essentiële vereisten’(zie het Convenant Verpakkingen III)

  • Voldoe aan de limieten voor concentratieniveaus van zware metalen.

Lees meer over deze verantwoordelijkheden.

Op welke verpakkingen is dit van toepassing? 

De Verpakkingsovereenkomst heeft betrekking op de meeste soorten verpakkingen. Dit omvat het meeste glas, papier/karton, kunststoffen, composteerbare kunststoffen, aluminium en andere metalen, hout, en gemengde materialen zoals drankenkartons. De volledige definitie, en de complete lijst met verpakkingen waarop de overeenkomst van toepassing is, vind je op de website van het Afvalfonds Verpakkingen

Deze definitie begint met een duidelijke samenvatting: 

"Alle producten, gemaakt van welk materiaal dan ook, die worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, behandelen, leveren en presenteren van goederen, van grondstoffen tot verwerkte goederen, van de producent tot de gebruiker of de consument, inclusief 'niet-retourneerbare' items die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt." 

Logistieke verpakkingen zoals pallets, rolcontainers, jerrycans en kratten met een inhoud van 8 liter of meer vallen hier dus niet onder.

Er zijn ook een aantal individuele producten vrijgesteld van de verpakkingsbelasting, waaronder injectiespuiten, niet-hervulbare aanstekers, niet-hervulbare pennen, toner- en inktpatronen. Voor de toepassing van deze belasting worden deze producten niet als verpakking worden beschouwd.

Ook C5 en kleinere enveloppen worden niet als verpakking beschouwd.

Gebruik de verpakkingen catalogus om erachter te komen of iets al dan niet als verpakking wordt beschouwd. 

bottles
De verpakkingenbelasting omvat materialen van glas tot aluminium tot kunststof.

Hoeveel moet ik betalen? 

Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van het materiaal en het type verpakking – of het nu gaat om retail-, verzamel- of verzendverpakkingen.

Voor herbruikbare verpakkingen betaal je een eenmalige bijdrage.

Voor alle eenmalige verpakkingen betaal je een vergoeding per kilo verpakkingsmateriaal.

Hier vind je de exacte tarieven

Exporteer je verpakkingen en is de vergoeding al eerder in de keten betaald? Dan kun je een restitutie aanvragen voor indirecte export.

Breng jij in één kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan dien je je aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen

Kan ik een boete krijgen?

Het betalen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is wettelijk verplicht. Als je wel in aanmerking komt om te betalen, maar je doet dit niet, dan kun je een boete krijgen.

 

Wil je meer lezen over de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, of heb je hier vragen over? We helpen je graag met al je vragen over de verpakkingsbelasting. Ook als je geïnteresseerd bent in een product en wilt weten of dat onder de verpakkingsbelasting valt, helpen we je graag. 

Heeft dit artikel geholpen?

It is time to change climate change and act responsibly

Meer inspiratie