Verive

Is Europa goed in het recyclen van plastic verpakkingen?

Over dit artikel

De recyclingpercentages van plastic verpakkingen zijn de afgelopen decennia in heel Europa gestegen. Betekent dat dat Europese landen goed zijn in recycling? Ontdek precies hoe het zit met het recyclen van plastic verpakkingen binnen Europa.

calender 05 jan 2024
clock 5 min
user Marcea van Doorn

Europa kan trots zijn: van de 25 best recyclende landen ter wereld bevinden zich er 19 in Europa. Hierbij is gekeken naar al het huishoudelijke afval – ook wel Municipal Solid Waste (MCW) genoemd – zoals plastic, glas, papier en metaal; alles van huishoudens en lokale bedrijven.

Duitsland voert de lijst aan, op de voet gevolgd door Wales. Het is niet echt een verrassing dat Europa zo goed presteert, aangezien het een van de best ontwikkelde infrastructuren ter wereld heeft.

Lijsten met 'toprecyclers' kunnen onderling verschillen, omdat landen op verschillende manieren hun recycling meten. Sommige landen nemen bijvoorbeeld verbranding van afval op in hun recyclingcijfers, andere landen doen dat niet. Een recent rapport van Eunomia geeft een aangepaste top tien die rekening houdt met deze variaties en daarin schittert Europa nog steeds met 7 landen.

World Recycling League - Full Report - FINAL
Source: https://resource.co/sites/default/files/World%20Recycling%20League%20-%20Full%20Report%20-%20FINAL.pdf

Bij het horen van deze recyclingcijfers, moet ook vernoemd worden dat er verschillende cijfers zijn voor verschillende materiaalsoorten. Zo is er ook een set cijfers voor ‘plastic’, waaronder plastic voorwerpen zoals meubels en huishoudelijke apparaten, en een andere voor ‘plastic verpakkingen’. Duitsland staat niet in al deze lijsten bovenaan. De prestaties van de verschillende landen verschuiven van jaar tot jaar.

Europa wordt steeds beter in het recyclen van plastic verpakkingen 

Hoe zit het precies met het recyclen van plastic verpakkingen?

Europa heeft de afgelopen twintig jaar grote sprongen gemaakt. Sinds 2006 is de hoeveelheid plastic verpakkingen die naar recyclingbedrijven wordt gestuurd bijna verdubbeld. In 14 jaar tijd is er 92% meer plastic verpakkingsmateriaal, dat is weggegooid door consumenten, terechtgekomen bij recyclingfaciliteiten in Europa. Dat is te danken aan nieuwe faciliteiten, een zeer goede inzamelingsinfrastructuur en  zeker ook aan het gedrag van consumenten.

Hoeveel plastic verpakkingen worden er nu eigenlijk ingezameld in Europa?

In 2018 werd 17,8 miljoen ton plastic verpakkingsafval ingezameld. Hiervan werd 42% gerecycled, 39,5% ging naar installaties voor het terugwinnen van energie, en 18,5% kwam alsnog op de vuilnisbelt terecht. Dat is natuurlijk nog veel te veel en daarom onderzoekt de EU manieren om de recycling van kunststoffen de komende jaren verder te verbeteren. 

17 Europese landen (meer dan de helft van de EU-landen) hadden in 2018 een recyclingpercentage van meer dan 40%. Slechts 3 landen hadden een percentage hoger dan 50%, dus hopelijk kunnen in de toekomst veel Europese landen leren van hun buren. Het gemiddelde van 42% in 2018 vertegenwoordigde wel een stijging van 1,2% ten opzichte van 2016. Deze cijfers laten een positieve beweging zien.

Opvallend is dat het bereik nogal varieert per land, van 26% (Finland) tot 55% (Tsjechië).

FINAL web version Plastics the facts2019 14102019
Source: https://www.plasticseurope.org/application/files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf

Waarom variëren de recyclingpercentages van plastic verpakkingen in de EU-landen?

Natuurlijk zijn consumenten in het ene land ijveriger met het weggooien van plastic verpakkingen in de juiste recyclingbak dan in het andere land. Maar een nog belangrijkere oorzaak van die grote verschillen tussen landen is de beschikbare recyclinginfrastructuur. Oftewel: hoe goed heeft een land actie ondernomen om plastic verpakkingen op de juiste manier in te zamelen, te sorteren én te recyclen?

Hoe effectief de infrastructuur van een land is, hangt van veel factoren af. Over het algemeen wordt er in economisch minder ontwikkelde landen vaker afval gestort, terwijl rijkere landen vaker afval verbranden. Als de EU doelen stelt en de landen prioriteit geven aan milieuprestaties, verbeteren Europese landen hun eigen systemen.

Europa gebruikt jaarlijks ongeveer 51,2 miljoen ton plastic waarvan ongeveer 40% gebruikt wordt voor verpakkingen

De EU prioriteert ook samen met de lidstaten de gebieden waarop verbetering moet worden aangebracht. Zoals het beetje bij beetje verleggen van de nationale recyclingdoelen naar gemeentelijk niveau, het invoeren van maatregelen om het storten geleidelijk af te schaffen, of het ontwikkelen van richtlijnen voor een minimale servicenorm voor gescheiden inzameling. Andere maatregelen zijn onder meer het verbeteren van toezicht en rapportage, en het invoeren van maatregelen om huishoudens aan te moedigen afval correct te scheiden.

In januari 2018 werd de allereerste Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie gepresenteerd. Recycling speelt daarin een centrale rol. De EU stelt zich ten doel om ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen tegen 2030 recyclebaar zijn, en in de EU-richtlijn 2018/852, die betrekking heeft op verpakkingen en verpakkingsafval, wordt gesteld dat 55% van de plastic verpakkingen moet worden gerecycled in 2030. 

Deze doelstellingen worden ondersteund door merken over de hele wereld die zaken doen in Europa. Ook Verive wil actief bijdragen aan deze doelen. Dat doen we door jou te helpen met het selecteren van de juiste verpakkingen, op basis van eerlijke en volledige informatie die aansluit bij je commerciële omgeving en de beschikbare afvalinfrastructuur.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen? Bekijk onze diensten.

Veelgestelde vragen over het recyclen van plastic verpakkingen

We krijgen veel vragen over het recyclen van plastic verpakkingen. Hieronder vind je de antwoorden op vragen die ons regelmatig gesteld worden. 

Wat is het verschil tussen pre- en post-consumer gerecycled plastic? 

Pre-consumer verwijst naar materiaal dat wordt weggegooid voordat het de consument bereikt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om fabrieksafval, afsnijdsels of afgekeurde producten. Post-consumer gerecycled plastic is plastic dat door consumenten in een product is gebruikt en na gebruik is weggegooid.

Hoeveel plastic wordt er gebruikt voor verpakkingen?

Europa gebruikt jaarlijks ongeveer 51,2 miljoen ton plastic waarvan ongeveer 40% gebruikt wordt voor verpakkingen. De rest wordt gebruikt voor:

20% voor bouw en constructie

10% voor de automobielindustrie

6% voor elektriciteit

4% voor vrije tijd en sport 

3% voor landbouw 

17% voor overige toepassingen, inclusief medische en werktuigbouwkundige toepassingen

Welk aandeel van het verpakkingsafval is plastic?

Plastic verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van al het huishoudelijke afval, maar misschien toch minder dan je misschien zou verwachten. Het vertegenwoordigt 19% van het totale verpakkingsafval, terwijl papier en karton bijvoorbeeld 41% vertegenwoordigen.

Packaging waste generated by packaging material, EU-27, 2017 (%)
Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Packaging_waste_statistics#Waste_generation_by_packaging_material

Wil je meer weten over recycling, of ben je benieuwd met welke voedselverpakkingen of cateringdisposables jij ook kunt bijdragen aan de Europese doelstellingen? Neem dan contact met ons op.

Heeft dit artikel geholpen?

Be the difference sustainability needs you to be