Verive

Wereldbodemdag: het belang van composteren op een gezonde bodem en klimaat

Over dit artikel

Ieder jaar vieren we op 5 december Wereld Bodem Dag. Belangrijk, want een gezonde bodem is de basis van alles. Ter ere van deze dag laten we je graag zien hoe composteren de bodemgezondheid verbetert, en hoe jij hier ook aan kan bijdragen.

calender 05 jan 2024
clock 5 min
user Khashayar

Waarom bodemgezondheid zo ontzettend belangrijk is

Een gezonde bodem is niet alleen nodig voor het verbouwen van gezond voedsel, maar heeft daarnaast nog meer functies. Hij zorgt ook voor energie en grondstoffen, ondersteunt de opslag van koolstof, zorgt voor waterzuivering en infiltratie, reguleert voedingsstoffen, bestrijdt ongedierte en biedt een plek voor recreatie. Kortom, om wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en voedselzekerheid te waarborgen moeten we zeer zuinig zijn op het behouden van een gezonde bodem.

Gezonde ecosystemen en menselijk welzijn zijn afhankelijk van goed bodembeheer. En goed bodembeheer is ook om andere redenen belangrijk. Zo worden veel alternatieve verpakkingsmaterialen gemaakt van niet-eetbare planten, en ook die hebben voedselrijke bodems nodig. Bovendien draagt een gezonde bodem bij aan duurzame landbouw en is het een belangrijk onderdeel van circulariteit in afvalverwerkingssystemen.

Het thema van Wereld Bodem Dag is dit jaar verzilting, omdat door zout aangetaste bodems lijden onder een verminderde productiviteit en verhoogde erosie. Dat brengt de bodemgezondheid in gevaar, zowel in Europa als wereldwijd. Het European Compost Network schat dat bijna 13% van de Europese bodem wordt aangetast door matige tot sterke erosie. Dat leidt tot een verlies aan landbouwproductie van 1,25 miljard euro per jaar. En tegen 2050 zullen grote delen van Zuid-Europa waarschijnlijk verwoest zijn. Gezien de cruciale rol van onze bodem in het klimaat, in het water en voedingsstoffensystemen, kunnen we niet toestaan dat de bodem verslechtert of verzilt. Bij Verive draait daarom alles om composteren. Dat vermindert afval en bevordert een gezonde bodem.

Industrieel composteren en bodemgezondheid

De meeste dingen die uit de bodem voortkomen, zoals groenten en planten, kunnen worden verwerkt tot compost. Maar tegenwoordig zijn het niet meer alleen de keukenrestjes die kunnen worden gecomposteerd en gebruikt kunnen worden om de gezondheid van de bodem te verbeteren en het zoutgehalte te verminderen. Dankzij technologische vooruitgang kunnen we ook verpakkingen en materialen gemaakt van planten – zoals bamboe en bioplastics – composteren in industriële faciliteiten en vervolgens gebruiken op landbouwgronden. Ook met de composteerbare verpakkingen van Verive is dit mogelijk.

In feite wordt een product geclassificeerd als composteerbaar wanneer het is gemaakt van componenten (inclusief inkt en lijm) die onder specifieke omstandigheden binnen een relevant tijdsbestek afbreken. Stop composteerbare verpakkingen dus niet in een thuiscomposteermachine, en gooi ze zeker niet zomaar in de natuur. Dan breekt zo’n verpakking niet zomaar af, daar zijn echt industriële composteerfaciliteiten voor nodig.

Industriële compostering vindt plaats in faciliteiten met hoge temperaturen van 50 – 65˚C of hoger. Ter vergelijking: thuisinstallaties halen slechts zo’n 45˚C. In deze faciliteiten wordt organisch afval zorgvuldig gecontroleerd en behandeld met de juiste temperatuur, zuurstof en vocht om het afbraakproces te versnellen. Ook de ‘output’ van dit industriële proces kan, net als bij thuiscompostering, gemengd worden met aarde en als compost op landbouwgrond worden aangebracht.

Er zijn ook industriële composteringsfaciliteiten die bekend staan als 'anaerobe vergisting'-faciliteiten. Hier vindt compostering zonder zuurstof plaats. Bij dit proces ontstaat biogas, dat als energie kan worden gebruikt.

Veel Verive-producten en -verpakkingen zijn composteerbaar. Daarnaast kun je, afhankelijk van de aanwezige composteerfaciliteiten in jouw regio, ook andere materialen gebruiken voor compostering. Denk aan:

 • Vlees, inclusief kippenbotten

 • Visgraten

 • Avocado- en mangopitten

 • Zuivel

 • Gebakken goederen

 • Bio-vaste stoffen

 • Dierlijke mest

 • En alles wat je kunt composteren in een thuis-composteringssysteem

Composteren zorgt niet alleen voor minder afval, maar heeft nog een bijkomend voordeel. Door  compost of ‘groene mest’ vervolgens op de bodem aan te brengen, ga je verzilting tegen. Door over te schakelen van synthetische materialen naar natuurlijke meststoffen van compost, voorkom je namelijk dat zouten zich ophopen in de bodem en bevorder je de groei van micronutriënten. Bovendien bescherm je de bodemstructuur en zorg je dat water beter wordt vastgehouden.

-WorldSoildDay 2

Circulariteit en composteren: maak de cirkel rond

Er zijn veel verschillende manieren om bij te dragen aan een gezonde bodem. Compostering is hierin heel waardevol, want hier kunnen velen van ons aan bijdragen. Niet alleen degenen met een grote lap grond om hun huis; ook degenen die in een stedelijke omgeving wonen kunnen composteren via bestaande lokale afvalbeheersystemen. Begin eenvoudig met deze 3 stappen:

(1) Bepaal welke producten je regelmatig koopt – inclusief verpakkingen – die al kunnen worden gecomposteerd. Zoek uit hoe en waar je ze op de juiste manier weggooit.

(2) Bekijk welke inzamelsystemen voor groen en bioafval in jouw gemeente worden aangeboden.

(3) Schakel over op het kopen van composteerbare producten voor je huis en je bedrijf, en moedig bedrijven die je vaak bezoekt aan om te investeren in composteerbare verpakkingen.

Onthoud goed: kiezen voor composteerbare materialen is één ding, maar ervoor zorgen dat je composteerbare afval ook echt terechtkomt waar het hoort, is een tweede!

Ontdek meer in onze nieuwe factsheet over composteerbare verpakkingen:

 • Het verschil tussen industriële compostering en thuiscompostering

 • Het verschil tussen composteerbaar en biologisch afbreekbaar

 • Het verschil tussen composteringscertificaten

 • Het aantal industriële composteerinstallaties in Nederland en de EU

Lees waarom wij de term composteerbaar gebruiken en in plaats van biologisch afbreekbaar (en waarom jij dat ook zou moeten doen).

Heeft dit artikel geholpen?
Khashayar

Meer inspiratie